Česky English По-русски Français

Revmacentrum BRNO

Jak začít s léčbou?

Indikace k léčbě rázovou vlnou  je podmíněna v Revmacentru až po odborném lékařském vyšetření, kdy je posouzena příčina bolestivého stavu a posouzena vhodnost této léčby.

Bez lékařského vyšetření se  v Revmacentru MUDr. Mostera, s.r.o., léčba rázovou vlnou (jen na přání pacienta) neprovádí.  

Vyšetření odborným lékařem, vč. ultrazvukového vyšetření, je hrazeno z Vašeho zdravotního pojištění a je zdarma, na základě uzavřených smluv naší společností s partnerskými zdravotními pojišťovnami. Léčba rázovou vlnou není zdravotními pojišťovnami hrazena, ostatně jako nikde v zemích EU. U opakovaného léčení je možnost slev v rámci Klubu Revmacentra.

Vyšetření a léčba rázovou vlnou v naší společnosti je v odpoledních hodinách. Čekací dobu po objednání a dohodě s Vámi garantujeme maximálně do 15 minut.

 

bolest-zad telefon

 

K Vašemu vyšetření se laskavě objednejte v ordinačních hodinách naší společnosti telefonicky, kdy si můžete dohodnout pro Vás nejoptimálnější termín vyšetření a následné léčby.

Ordinační hodiny a smlouvy našich ordinací s partnerskými zdravotními pojišťovnami jsou uvedeny v sekci Kontakty.

V případě, že Váš problém byl již léčen, je výhodné, když si k Vašemu vyšetření u nás donesete dosavadní odbornou zdravotnickou dokumentaci, pokud ji máte u sebe, eventuálně i RTG snímky, abychom mohli na dosavadní léčbu navázat a nemuseli případně některá vyšetření, pokud byla již udělána, opakovat.

Pokud by jste se snad k objednanému vyšetření a léčbě nemohli dostavit, prosíme, aby jste nám tuto skutečnost sdělili, aby na termín, který byl pro Vás rezervován, mohl být objednán jiný čekající pacient.