ČeskyEnglish По-русски Français

Revmacentrum BRNO

Cena léčby

 

Léčba rázovou vlnou není hrazena ze zdravotního pojištění, ostatně jako nikde, podle našich informací, v zemích EU.


Pro dokreslení je cena jednoho sezení v BRD od 60 – 380 € i značně více, cena jednoho sezení v Kanadě je dle typu přístroje cca 1000 CAD $ a výše, ceny léčbou ESWT v USA jsou v USD $ i řádově vyšší.

 

      • Cena léčby rázovou vlnou je odvislá od lékařem stanovené diagnózy, doporučeného typu léčby rázovou vlnou a dohodnutého počtu ošetření  podle  přání pacienta.

 

Výše ceny se zpravidla odvíjí podle kvalifikace zdravotnických pracovníků, kvality a typu přístrojového vybavení a podle ratingu zdravotnického zařízení. Ceny jsou smluvně stanoveny jednotlivými zdravotnickými zařízeními.


Vyšetření odborným lékařem, vč. ultrazvukového vyšetření, je v Centru ESWT™ hrazeno z Vašeho zdravotního pojištění a je zdarma, na základě uzavřených smluv naší společností s partnerskými zdravotními pojišťovnami.


Cena léčby rázovou vlnou v Centru ESWT™ je stanovena individuálně dle diagnózy, typu použitého přístroje a počtu lékařem navržených aplikací dle platného Ceníku Revmacentra.

 

U opakovaného léčení je možnost slev v rámci Klubu Revmacentra.

 

Nezbytný regulační poplatek ze zákona ve výši 30 Kč je pacientem hrazen jen při vstupním lékařském vyšetření, při další léčbě rázovou vlnou se již tento poplatek nehradí.

V naší společnosti ke všem  platbám akceptujeme rovněž platební karty:

Visa, Maestro, Master Card, Diners Club

credit_card